Gốc > Bài viết > Văn bản ngành > Văn bản nhà trường >

MẪU BIÊN BẢN HỌP THI ĐUA CUỐI NĂM 2010-2011

UBND HUYỆN GIA LỘC

TRƯỜNG TIỂU HỌC PHƯƠNG HƯNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI   …………………… 

 BIÊN BẢN XÉT DUYỆT

Về việc đánh giá  xếp loại giáo viên ;

bình bầu thi đua

năm học 2010-2011

 A.THÀNH PHẦN:…………………………………………………………….

Tổ trưởng  – Chủ toạ……………………………………………………………

Thư kýCác thành viên khác trong tổ:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… THỜI GIAN: Vào lúc ………… giờ ………… ngày         tháng 5 năm 2011

ĐỊA ĐIỂM : Tại …………………………………… trường Tiểu học…………..

B. NỘI DUNG :I – PHẦN ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI:

1. Chủ tọa thông qua  hướng dẫn, nêu mục đích yêu cầu về việc đánh giá xếp loại đối với giáo viên trực tiếp giảng dạy.

2. Từng thành viên trong tổ thông qua Bản tự đánh giá xếp loại của mình(Ghi tóm tắt những ưu khuyết điểm chính, tự xếp loại và xếp loại của tổ đối với từng thành viên trong tổ)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………

3. Tổng hợp :   Kết quả cụ thể như sau:

Loại Xuất sắc  :   ………… người.      Loại Khá          :    ………… ngườiLoại TB            :    ………… người.    Loại  Kém        :     ………… người( Có danh sách kèm theo )

II – PHẦN BÌNH BẦU THI ĐUA:1. Tổ trưởng thông qua danh sách đăng ký thi đua đầu năm của từng thành viên; thông qua tiêu chuẩn, căn cứ bình xét các danh hiệu thi đua, thông báo các kết quả đạt được trong năm học của từng cá nhân.2. Tập thể tổ tiến hành bình bầu. Sau khi bình bầu kết quả như sau:- Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở: …………người.- Lao động tiên tiến : ………… người( Có danh sách kèm theo ) Biên bản đã được thông qua tập thể , buổi xét duyệt kết thúc lúc  ……… giờ………cùng ngày.                         CHỦ TOẠ                        

                                             THƯ KÝ

   CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN TRONG TỔ   

UBND HUYỆN GIA LỘC

TRƯỜNG TIỂU HỌC PHƯƠNG HƯNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI   ……………………Phương Hưng, ngày …..
 

BIÊN BẢN XÉT DUYỆT

Về việc đánh giá  xếp loại viên chức ; bình bầu thi đua

năm học 2010-2011

  A.THÀNH PHẦN:…………………………………………………………….Tổ trưởng  – Chủ toạ……………………………………………………………Thư kýCác thành viên khác trong tổ:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… THỜI GIAN: Vào lúc ………… giờ ………… ngày         tháng 5 năm 2009ĐỊA ĐIỂM : Tại …………………………………… trường Tiểu học ………..B. NỘI DUNG :I – PHẦN ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI:1. Chủ tọa thông qua mục đích yêu cầu việc đánh giá công chức theo Quyết định số 06/………………………… ngày ……………. đối với Hiệu trưởng và nhân viên các loại .2. Từng thành viên trong tổ thông qua Phiếu đánh giá công chức (Ghi tóm tắt những ưu khuyết điểm chính, tự xếp loại và xếp loại của tổ đối với từng thành viên trong tổ)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………3. Tổng hợp :   Kết quả cụ thể như sau:Loại Xuất sắc  :   ………… người         Loại Khá          :    ………… ngườiLoại TB            :    ………… người      Loại  Kém        :     ………… người( Có danh sách kèm theo )II – PHẦN BÌNH BẦU THI ĐUA:1. Tổ trưởng thông qua danh sách đăng ký thi đua đầu năm của từng thành viên; thông qua tiêu chuẩn, căn cứ bình xét các danh hiệu thi đua, thông báo các kết quả đạt được trong năm học của từng cá nhân.2. Tập thể tổ tiến hành bình bầu. Sau khi bình bầu kết quả như sau:- Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở: …………người.- Lao động tiên tiến : ………… người( Có danh sách kèm theo ) Biên bản đã được thông qua tập thể , buổi xét duyệt kết thúc lúc  ……… giờ………cùng ngày.                         CHỦ TOẠ                                                                     THƯ KÝ   CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN TRONG TỔ 
Nhắn tin cho tác giả
Nguyễn Thị Vân @ 21:04 11/05/2011
Số lượt xem: 12343
Số lượt thích: 2 người (Đỗ Huy Trình, Lê Hông Diep, Nguyễn Lê Trung Chính)
 
Gửi ý kiến

Chào mừng quý vị đến với website của trường Tiểu học Phương Hưng

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.